Afmelden DIOS

Wij vinden het heel jammer dat je DIOS wilt verlaten. Vul onderstaande formulier helemaal in en klik op [Verzenden]. Wij nemen dan nog contact met je op ter bevestiging voordat we het lidmaatschap definitief wordt beëindigd.

Conform onze statuten (artikel 8 lid 2) is er bij een opzegging door een lid een opzegtermijn van één maand van toepassing, die ingaat op de eerste van de maand volgend op de opzegtermijn. Bijvoorbeeld een opzegging die ontvangen is op 10 september heeft een opzegtermijn tot 10 oktober en eindigt daarmee pas op 1 november. Tot die tijd is nog steeds de reguliere contributie verschuldigd. Uiteraard mag er gedurende die tijd ook nog steeds gebruik worden gemaakt van sportmogelijkheden waarvoor de contributie wordt betaald.

Een eventuele opzegging bij de bond (Badminton Nederland) wordt door DIOS doorgevoerd conform de voorwaarden van deze bond. Het kan dus zijn dat deze een andere opzegtermijn hanteert dan DIOS.