Afmelding (extra) les

Wil je als DIOS lid een (extra) les/training niet langer meer volgen, dan kun je deze met dit formulier stop zetten. Opzeggen van een les gaat echter wel met een opzegtermijn van 1 maand, op de eerstvolgende 1e dag van de volgende maand, m.a.w. een opzegging die wij ontvangen op 10 oktober wordt pas effectief op (10 oktober, 1 maand erbij is 10 november, en dan de eerstvolgende 1e van de maand) 1 december doorgevoerd.

N.B. Indien de opzegging is omdat een les/training vervangen wordt door een andere les/training, dan wordt er geen opzegtermijn gehanteerd.

LET OP: dit is niet het formulier om het lidmaatschap van DIOS geheel te beëindigen! Alle andere lessen/uren blijven nog steeds actief, evenals bijv. het bondslidmaatschap. Indien je je lidmaatschap van DIOS helemaal op wilt zeggen kan dit via deze link.