Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon:
Paulien Brethouwer

Paulien Brethouwer

Het veilige en vertrouwde karakter van de vereniging heb ik altijd als vanzelfsprekend ervaren. Het is het bestuur van DIOS eraan gelegen dat dit ook zo blijft. Daarom heeft zij ervoor gekozen om een aantal maatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. Eén van de maatregelen is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Wat is een VCP?

Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, pesten en of seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten.

De VCP zal ervoor zorgen dat indien nodig, er wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Daarnaast adviseert de VCP aan het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op wangedrag, pesten en of misbruik zoveel mogelijk te verkleinen. De taken van een vertrouwenscontactpersoon liggen vooral op procedureel adviserend vlak

Een aantal voorbeelden van taken zijn:

  • Eerste opvang/aanspreekpunt
  • Doorverwijzen
  • Preventieactiviteiten

Graag lever ik een bijdrage aan het behouden van een veilige sportomgeving voor onze kinderen en alle andere betrokkenen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als verpleegkundige op de intensive care van het Slingeland Ziekenhuis en daarnaast ben ik voorzitter van de ondernemingsraad in hetzelfde ziekenhuis. Ik heb veel ervaring opgedaan in het voeren van vertrouwelijke gesprekken en ik heb de cursus VCP gevolgd aan het NOC*NSF. Mocht je op de één of andere manier te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, neem dan contact met mij op.

Als vertrouwenscontactpersoon ben ik zowel telefonisch als per mail bereikbaar.

Mijn contactgegevens zijn:

Paulien Brethouwer

email: [email protected]

telefoon: 06 - 48 13 61 57